Daugavpils Baznīcu kalns

Par projektu

Daugavpils var lepoties ar unikālu vietu Jaunbūves mikrorajonā – Baznīcu kalnu, kur vienkopus atrodas četru konfesiju dievnami: Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle, Daugavpils 1.vecticībnieku kopienas lūgšanu nams un Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle.

Informācija par Baznīcu kalnu līdz šim ir maz pētīta, tā ir sadrumstalota un izkliedēta pa grāmatām, preses izdevumiem un dažādu institūciju interneta vietnēm. Latgales Centrālā bibliotēka nolēma apkopot datus par šiem četriem Daugavpils sakrālās arhitektūras pieminekļiem un izveidot elektronisko resursu „Daugavpils Baznīcu kalns”.

Projekta mērķis:

  • apkopot vienuviet, sistematizēt un padarīt brīvi pieejamus Latgales Centrālās bibliotēkas krājumā esošos materiālus ikvienam interneta lietotājam;
  • veicināt sabiedrības interesi par dievnamiem kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamu sastāvdaļu;
  • apzinot savas pilsētas kultūras mantojumu, veicināt lokālpatriotismu;
  • radīt ikvienam interesentam noderīgu un saistošu kultūras informācijas resursu.

LCB elektroniskais resurss „Daugavpils Baznīcu kalns” tapa laikā no 2013.gada novembra līdz 2014.gada jūnijam. Projektu īstenoja LCB darbinieki sadarbībā ar reliģisko konfesiju pārstāvjiem un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.

Datu bāze veidota paralēli latviešu un krievu valodā, pamatinformācija ir pieejama arī angļu valodā.

Resurss ietver sevī visu četru Baznīcu kalna dievnamu vēstures, arhitektūras un interjera aprakstus un draudžu garīdznieku biogrāfijas. Resursā iekļautas dažādu vēsturisku dokumentu kopijas, grāmatu pilno tekstu elektroniskās versijas no LNB Digitālās bibliotēkas, analītiskie apraksti par dievnamiem no LCB krājumā esošajām grāmatām un preses izdevumiem, kā arī dievnamu interneta vietnēs pieejamā informācija.

Datu bāzi vizuāli papildina LCB darbinieku veidotās dievnamu ārskatu un interjera fotogrāfijas, vēsturiskās fotogrāfijas no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma un LNB interaktīvā resursa „Zudusī Latvija”.

Resurss ir noderīgs un ērti lietojams materiāls visiem Daugavpils vēstures interesentiem, skolēniem, studentiem, dažādu konfesiju ticīgajiem, kā arī tūristiem. Resurss kalpos par Daugavpils kultūrvēsturisko vērtību popularizētāju ne tikai Latvijā, bet arī sniegs informāciju par Daugavpils dievnamiem ārpus mūsu valsts robežām.

LCB resursa izveides nolūks ir ne tikai apzināt Daugavpils sakrālās arhitektūras pērles, bet arī rosināt vēstures pētniekus turpmāk padziļināti pētīt pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.