19.gs. - 20.gs. sākumā 1944

Bibliotēkas Daugavpilī

19.gs. -20.gs.sākumā